Χαρακτικά - Βαθυτυπίες

Name of the category: 
Βαθυτυπίες
Περιγραφή: 

Η βαθυτυπία αποτελεί μία ειδική μέθοδο εκτύπωσης.

Δίνει στον καλλιτέχνη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής (και κατάλληλης) επιφάνειας για την εκτύπωση του σχεδίου. Συνάμα παρουσιάζει σαν χαρακτηριστικό, το ότι με την χρήση κάποιων "αντικειμένων με πάχος" π.χ. ένα νόμισμα, τρία χαρτιά μαζί, ένας χάρακας κ.ά. -κατά την διάρκεια της εκτύπωσης- μπορεί να προσδοθεί μία ανάγλυφη όψη στο χαρτί.