Χαρακτικά - Λιθογραφίες

Name of the category: 
Λιθογραφίες
Περιγραφή: 

Λέγοντας λιθογραφία στις μέρες μας εννοούμε την ζωγραφική μέσω μίας λιπαρής κιμωλίας επάνω σε μία πέτρα, συνήθως πορώδη ασβεστόλιθο. Πρόκειται για μία μέθοδο που πλέον δεν υποστηρίζει την χαρακτική διότι δεν υπάρχει χάραξη του λίθου στην πραγματικότητα, αλλά ζωγραφική πάνω σε αυτόν. Ο λόγος που επιλέξαμε να ταξινομήσουμε τις λιθογραφίες σε αυτήν την κατηγορία, είναι ότι και στο κοντινό παρελθόν η "χάραξη" επάνω στους λίθους συνηθιζόταν. Ποικίλα παραδείγματα της χάραξης σε λίθο μας έδωσε η γνωστή Ελληνίδα χαράκτρια Βάσω Κατράκη.