Χαρακτικά - Χαλκογραφίες

Name of the category: 
Χαλκογραφίες
Περιγραφή: 

Η χαλκογραφία είναι το αποτέλεσμα της χαρακτικής πάνω σε χαλκό. Ο χαλκός επιτρέπει στον καλλιτέχνη να προσδώσει μεγάλη λεπτομέρεια στην χάραξη, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί μέσω άλλων υλικών.