Γκραβούρες

Γκραβούρες

Στην καλλιτεχνική ορολογία η Γκραβούρα είναι ένας πολυσύνθετος όρος. Κυρίως εννοούμε με αυτόν τις οξυγραφίες, τις ξυλογραφίες και άλλες τεχνικές ακόμα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για την εκτύπωση εικονογραφιών σε βιβλία. Τα κυρίως θέματα που απεικονίζουν είναι τοπία από περιοχές από όλο τον κόσμο, λουλούδια, ανθρώπους αλλά και ιστορικά μνημεία έχοντας σαν βασική λεπτομέρεια τον πάντα παρόντα ρεαλισμό.

Γκραβούρες - Ξένα Θέματα

Name of the category: 
Ξένα Θέματα
Περιγραφή: 

Ζητήστε να δείτε στην Art Cube τις γκραβούρες μας ταξινομημένες ανά Ξένα θέματα. Διαθέτουμε μία ποικιλία εικόνων που αντιπροσωπεύουν την ιστορία ξένων τόπων, την απεικόνιση διαφόρων μερών του εξωτερικού, γνωστά λογοτεχνικά πρόσωπα και σκηνές από την καθημερινή ζωή άλλων λαών.

Γκραβούρες - Ελληνικά θέματα

Name of the category: 
Ελληνικά θέματα
Περιγραφή: 

Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε τις Γκραβούρες μας, αυθεντικές ή και αντίγραφα, που αναπαριστούν Ελληνικά Θέματα. Από αναπαραστάσεις ναυμαχιών ή μαχών, θαλασσινά τοπία και φουρτούνες, απεικονίσεις Ελληνικών παραδοσιακών στολών, λιμάνια, περνώντας από σκηνές εργαζομένων λιμενεργατών, Ελλήνων στρατιωτών και καταλήγοντας στην αναπαράσταση αρχαίων μνημείων, αναζητήστε στην Art Cube, κατ´εξοχήν Ελληνικά Θέματα.